IIM Bangalore – One Year Full Time MBA (Executive Post Graduate Program / EPGP)

Summary
IIM Bangalore - One Year Full Time MBA (Executive Post Graduate Program / EPGP)
Article Name
IIM Bangalore - One Year Full Time MBA (Executive Post Graduate Program / EPGP)
Description
IIM Bangalore - One Year Full Time MBA (Executive Post Graduate Program / EPGP)
Author
Publisher Name
One Year MBA
Publisher Logo

Leave A Reply